Και τώρα ας παίξουμε!

Παιχνίδια από το βιβλίο "Στα μονοπάτια του βουνού"

Σταυρόλεξο - Μαλοτήρα

Βρείτε τις λύσεις από το σταυρόλεξο μέσα στο κρυπτόλεξο

Δείτε τις λύσεις!
* Στη πρώτη έκδοση του βιβλίου "Στα μονοπάτια του βουνού", υπάρχει ένα ορθογραφικό λάθος στο κρυπτόλεξο στη λέξη "πυτιά".
Δείτε εδώ
το κρυπτόλεξο με το λάθος και τη λύση του.

Παιχνίδια από το βιβλίο "Ο Τρύγος στην Ιδαία"

Σταυρόλεξο - Ο Τρύγος στην Ιδαία

Δείτε τις λύσεις!

Τα βότανα και τα ονόματά τους

Μαλοτήρα
Μαντζουράνα
Έρωντας (Δίκταμο)